ΑΡ. ΑΠΟΦ. 213.2012 ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡ ΤΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ.215.2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ Γ ΚΟΜΗ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 217.2012 ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 218.2012 ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ KATASKEYH TOIXIOY ZYGOS

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 219.2012 ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ BATOTHTA

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 222.2012 ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 224.2012 ΕΚΓΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΥκατασκευή γηπέδου 5 X 5 στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Αδάμαντα

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 225.2012 ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 226.2012 ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ