ΑΡ.ΑΠΟΦ. 31.2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 32.2020 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ (ΠΝΠ 6820-03-2020 άρ.37 παρ. 5)

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 33.2020 ΟΡΘ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΗΛΟΥ & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΟΣΕΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 34.2020 ΟΡΘ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡ. 99 2019 «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020»