ΑΠΟΦ 39 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 179.2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦ 40 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΠΟΦ 41 ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΑΠΟΦ 43 ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 175.2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ