ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 81.2019 Έγκριση 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Γηροκομείου Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΛΙΛΛΗ Ή ΡΙΤΣΟΥ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 82.2019 Συνεργασία μεταξύ Δήμων Μήλου – Νισύρου – Κιμώλου για δράσεις ΚΑΤΑ της Γεωθερμίας Εθνικού Ενδιαφέροντος

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 83.2019 Ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγράμμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγίου Νότιο Αιγαίο πρότασης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 89.2019 Γεωμετρική μεταβολή των ακινήτων στην περιοχή Παλαιοχώρι Δήμου Μήλου.

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 90.2019 Λήψη απόφασης για παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην περιοχή Τριοβάσαλος Δήμου Μήλου./strong>

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 91.2019 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2019

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 92.2019 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2019

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 93.2019 Διαγραφές οφειλών Ύδρευσης – Αποχέτευσης

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 94.2019 Παροχή παράτασης χρόνου εκτέλεσης προμήθειας (Σύμβαση Α.Π.781528-12-2018 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»)

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 97.2019 Λήψη απόφασης χορήγησης παράτασης προθεσμίας δήλωσης ορθών στοιχείων ακινήτων

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 98.2019 Έγκριση Α΄ τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δήμου Μήλου έτους 2019

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 99.2019 Λήψη απόφασης για επανέγκριση του ορίου του Παραδοσιακού Οικισμού Πλάκας Δήμου Μήλου

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 100.2019 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΔΛΤΜ 2019ν

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 101.2019 Έγκριση Ισολογισμού Έναρξης 2015 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 102.2019 Έγκριση Απολογισμού Ισολογισμού 2015 ΔΛΤΜ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 103.2019 Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα θέματα τουριστικής προβολής και μάρκετινγκ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 104.2019 Τροποποίηση της με αρ. 2072018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου κοινόχρηστοι χώροι 2019

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 105.2019 Τροποποίηση της με αρ. 152019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Σημεία παροχής τροφής και νερού σε αδέσποτα ζώα

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 106.2019 Τροποποίηση της με αρ. 652019 απόφασης ΔΣ παραλιακοί χώροι για δημοπράτηση

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 107 2019 Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ΚΥΕ στην περιοχή Πλάκα Δήμου Μήλου

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 108.2019 Έγκριση επιχορηγήσεων πολιτιστικών συλλόγων και αθλητικών σωματείων

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 109.2019 Διοργάνωση – κάλυψη δαπανών εκδηλώσεων, εορτών – φιλοξενίες