ΑΡ. ΑΠΟΦ. 50.2021 Λήψη απόφασης παραχώρησης δημοτικού χώρου για την πραγματοποίηση εκδήλωσης

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 51.2021 Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση ανεμογεννητριών)

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 52.2021 Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση ολοκλήρωσης διαδικασίας συντελέσεως της απαλλοτρίωσης Χαλικιά

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 53.2021 Κατάρτιση σχεδίου 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Μήλου έτους 2021

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 55.2021 Τροποποίηση Αποφ 12 2021 Όμορες Παράλιες

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 57.2021 Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μήλου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 60.2021 Διερεύνηση Αγοράς Ακίνητων

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 64.2021 Λήψη απόφασης για επιχορήγηση ιατρών Κέντρου Υγείας Μήλου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 65.2021 Δάνειο ΤΠΔ Παλαιά Γερμανικά Ψυγεία

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 66.2021 Δάνειο ΤΠΔΒελτίωση Πρόσβασης σε Γεωργική Γη

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 67.2021 Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης σε κοινόχρηστο χώρο Δήμου Μήλου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 68.2021 Ενημέρωση επί εκκρεμοτήτων εξόφλησης μισθοδοσιών της υπό εκκαθάριση Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μήλου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 69.2021 3η Έκθεση Προόδου επί της εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μήλου με την επωνυμία ΔΗΚΕΔΜ