ΑΡ. ΑΠΟΦ. 52.2020 Καθορισμός τμημάτων παραλιών προς παραχώρηση ως όμοροι

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 53 2020 Τμήματα Παραλίας Προς Δημοπράτηση

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 54.2020 Χορήγηση ή μη, άδειας εγκατάστασης & λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών περιορισμένης διάρκειας, στον Αδάμαντα Δ. Μήλου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 55.2020 Χορήγηση ή μη, άδειας εγκατάστασης & λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών περιορισμένης διάρκειας, στον χώρο έναντι του Κ. Υ. Μήλου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 57.2020 Λήψη απόφασης για συνεργασία μεταξύ του Δήμου Μήλου και της Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης για την υλοποίηση προγράμματος διαχείρισ