ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 113.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΡΩΣΕΙΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 114.2017 Ψήφισμα συμπαράστασης για τους συμβασιούχους της καθαριότητας

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 116.2017 ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 117.2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 118.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΟΠΟΗΣ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΕΦΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΣΚΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 119.2017 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΡΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 120.2017 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΧΑΛΙΚΙΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 122.2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΣΑ ANAP

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 124.2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ 2017 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 125.2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 126.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 127.2017 4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 128.2017 ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 129.2017 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 131.2017 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 134.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ