ΑΡ. ΑΠΟΦ. 51.1 ΑΠ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 51.2 ΑΠ ΑΝΑΘ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΑΡ ΑΠΟΦ 51.3 ΑΠ ΑΝΑΘ ΓΑΛΑ

ΑΡ ΑΠΟΦ 51.5 ΑΠ ΑΝΑΘ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

ΑΡ ΑΠΟΦ 51.6 ΑΠ ΑΝΑΘ ΠΡΟΜ ΧΑΡΤ ΦΩΤΟΤ

ΑΡ ΑΠΟΦ 51.7 ΑΠ ΑΝΑΘ ΑΝΤΑΛ ΟΧΗΜ ΔΙΟΙΚΗΤ ΥΠΗΡ

ΑΡ ΑΠΟΦ 51.8 ΑΠ ΑΝΑΘ ΑΝΤΑΛ ΜΗΧ ΓΡΑΦ

ΑΡ ΑΠΟΦ 51.10 ΑΠ ΑΝΑΘ ΕΜΦ ΝΕΡ

ΑΡ ΑΠΟΦ 51.11 ΑΠ ΑΝΑΘ ΗΛΕΚΤΡ ΥΛΙΚ

ΑΡ ΑΠΟΦ 51.12 ΑΠ ΑΝΑΘ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡ ΚΑΠΗ

ΑΡ ΑΠΟΦ 51.13 ΑΠ ΑΝΑΘ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡ ΕΣ ΧΩΡ

ΑΡ ΑΠΟΦ 51.14 ΑΠ ΑΝΑΘ ΑΣΒΕΣΤΗ

ΑΡ ΑΠΟΦ 51.15 ΑΠ ΑΝΑΘ ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡ

ΑΡ ΑΠΟΦ 51.16 ΑΠ ΑΝΑΘ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡ ΕΞΩΤ ΧΩΡ

ΑΡ ΑΠΟΦ 51.17 ΑΠ ΑΝΑΘ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΑΡ ΑΠΟΦ 51.18 ΑΠ ΑΝΑΘ ΑΝΤΑΛ ΟΧ ΚΑΘΑΡ

ΑΡ ΑΠΟΦ 51.19 ΑΠ ΑΝΑΘ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

ΑΡ ΑΠΟΦ 51.20 ΑΠ ΑΝΑΘ ΗΛΕΚΤΡΟΛ ΥΛΙΚ

ΑΡ ΑΠΟΦ 51.21 ΑΠ ΑΝΑΘ ΑΝΤΑΛ ΟΧ ΥΔΡ

ΑΡ ΑΠΟΦ 51.22 ΑΠ ΑΝΑΘ ΑΝΤΑΛ ΕΡΓΑΛ ΥΔΡ

ΑΡ ΑΠΟΦ 51.23 ΑΠ ΑΝΑΘ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ

ΑΡ ΑΠΟΦ 51.24 ΑΠ ΑΝΑΘ ΑΝΤΑΛ ΟΧΗΜ ΤΕΧΝ ΕΡΓ

ΑΡ ΑΠΟΦ 51.25 ΑΠ ΑΝΑΘ ΑΝΤΑΛ ΕΡΓ ΤΕΧΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡ ΑΠΟΦ 51.26 ΑΠ ΑΝΑΘ ΕΙΔΗ ΞΥΛ

ΑΡ ΑΠΟΦ 51.27 ΑΠ ΑΝΑΘ ΑΝΤΑΛ ΕΡΓ ΥΠ ΠΡΑΣ

ΑΡ ΑΠΟΦ 51.28 ΑΠ ΑΝΑΘ ΑΝΤΑΛ ΟΧΗΜ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠ

ΑΡ ΑΠΟΦ 51.29 ΑΠ ΑΝΑΘ ΥΛ ΣΥΝΤ ΠΑΙΔ ΧΑΡ

ΑΡ ΑΠΟΦ 51.30 ΑΠ ΑΝΑΘ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜ

ΑΡ ΑΠΟΦ 51.31 ΑΠ ΑΝΑΘ ΗΛΕΚΤΡΟΜ ΕΞ ΙΑΜΑΤ ΛΟΥΤΡ

ΑΡ ΑΠΟΦ 51.32 ΑΠ ΑΝΑΘ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΑΡ ΑΠΟΦ. 51.33 ΑΠ ΑΝΑΘ ΜΕΛΑΝΙΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 52.2013 Πρόταση του ΚΑΠΕ για εκμετάλευση γεωθερμικού πεδίου στα Βουνάλια