ΑΡ.ΑΠΟΦ. 28.2022 Συνάντηση Δημοτικών Συμβούλων με την ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ – ΗΛΕΚΤΩΡ