ΑΠΟΦ 173 ΠΡΟΜ ΓΕΡΑΝ

ΑΠΟΦ 174 ΠΡΟΜ ΚΑΔ ΑΠΟΡ

ΑΠΟΦ 175 ΕΚΤ ΗΜ ΕΠΙΚ ΔΙΚ ΣΧΟΛ

ΑΠΟΦ 176 ΑΠΟΔ ΔΩΡ