ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 63.2015 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 64.2015 Β΄ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ EΤΟΥΣ 2015

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 65.2015 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 66.2015 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΟΜΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 67.2015 ΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 68.2015 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ LETS DO IT GREEN – ορθη επανάληψη

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 69.2015 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΠΕΡΛΙΤΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΡΑΧΗΛΑΣ ΤΗΣ S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 70.2015 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΟΥΝΑΛΙΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ΤΗΣ ΜΗΛΟΠΑΝ ΑΕ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 71.2015 ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 72.2015 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 73.2015 Β΄ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ 2015

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 75.2015 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΕ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 76.2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 78.2015 ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΗΛΙΑΚΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 79.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΥΕ ΣΤΗ ΠΛΑΚΑ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 81.2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ