ΑΡ.ΑΠΟΦ. 44.2020 Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΥΤ ΜΗΛΟΥ»

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 45.2020 Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πιστώσεων (σχετ. απόφ. Ο.Ε. 9 & 15 2020