ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 116.2014 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 2292013 απόφασης Δ.Σ. (Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαιθρίου εμπορίου).

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 117.2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ 2Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 119.2014 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΧΙΒΑΔΟΛΙΜΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΙΠΕΔ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 120.2014 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ S B ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΟΥΔΙΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 121.2014 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 124.2014 ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 125.2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 126.2014 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ