ΑΡ. ΑΠΟΦ. 47.2023 1η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2023

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 48.2023 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦ 35 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΟΜΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 49.2023 Έγκριση απολογιστικών πινάκων Γηροκομείου Μήλου η Αγία Ελένη ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΛΙΛΛΗ Ή ΡΙΤΣΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 51.2023 Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα δίμηνης διάρκειας στον Δήμο Μήλου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 53.2023 Έγκριση Προγράμματος Δραστηριοτήτων του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Μήλου για το έτος 2023

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 54.2023 Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2022 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μήλου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 55.2023 Έγκριση Απολογισμού Εσόδων Εξόδων οικονομικού έτους 2022 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μήλου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 56.2023 Τροποποίηση απόφ. 97 2021 ΔΣ περί ορισμού εκπροσώπου παραγωγικών τάξεων στη Δημοτ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 57.2023 Καταβολή τέλους, επιπλέον όροι & προϋποθέσεις χορήγησης αδειών χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Μήλου έτους 2023

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 59.2023 Τροποποίησης της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 154 2017 (ΑΔΑ ΩΓΡΣΩΚΩ-ΟΗΖ) με θέμα «Λήψη απόφασης Δ.Σ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 62.2023 Έγκριση 1ου ΑΠΕ «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών δρόμων (έτος 2020)» αναδόχου ΤΕΒΑΡ Α.Ε

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 63.2023 ΟΡΘΗ Συμμετοχή Δήμου Μήλου στις εορταστικές εκδηλώσεις για τις Ιερές Κατακόμβες Νήσου Μήλου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 64.2023 Λήψη απόφασης για επιχορήγηση ιατρών Κέντρου Υγείας Μήλου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 65.2023 Λήψη απόφασης μίσθωσης ακάλυπτων εκτάσεων για χρήση ως χώροι στάθμευσης οχημάτων

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 66.2023 Λήψη απόφασης Δ.Σ. για διόρθωση σφαλμάτων γεωμετρικών στοιχείων των κτηματολογικών εγγραφών που αφορούν στα ΚΑΕΚ 2908

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 67.2023 Λήψη απόφασης επί πρότασης τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Αδάμαντα Δήμου Μήλου (Τομείς Β΄ &