ΑΡ. ΑΠΟΦ. 67.2023 Λήψη απόφασης επί πρότασης τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Αδάμαντα Δήμου Μήλου (Τομείς Β΄ &