ΑΡ. ΑΠΟΦ. 72.2021 Διερεύνηση ενδιαφέροντος για την παραλαβή εδαφοβελτιωτικού κόμποστ στο πλαίσιο του διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 73.2021 Παραχώρηση Δημοτικών Χώρων

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 74.2021 Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση Χρυσούλη)

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 75.2021 Ορθή Επανάληψη Παράταση Εκκαθάρισης ΔΗΚΕΔΜ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 76 Α.2021 Συζήτηση και προτάσεις στελέχωσης Κέντρου Υγείας Μήλου