ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 90.2018 Τροποποίηση σύμβασης με την εταιρεία ECOTECH ΕΠΕ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 91.2018 Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαιθρίου εμπορίου

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 92.2018 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (Β΄ΦΑΣΗ)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 93.2018 ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΦΥΡΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 95.2018 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΡΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΑΠ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 96.2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ν.4412

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 97.2018 ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΊΣΤΩΣΕΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 98.2018 Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 273.2017 με θέμα « Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Γηροκομείου Μήλου οικ. έτους 2018»

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 99.2018 Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 274.2017 με θέμα «Έγκριση Ο.Π.Δ. Γηροκομείου Μήλου οικ. έτους 2018»

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 100.2018 Έγκριση απολογισμών εσόδων – εξόδων Κληροδοτήματος Νικ. Κουλαλόγλου

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 101.2018 Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Νικ. Κουλαλόγλου οικ. έτους 2018

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 104.2018 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ JET RAID

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 106.2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2017

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 107.2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΣΧΟΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2017

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 108.2018 Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Μήλου

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 112.2018 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΙΓΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ CRIUSEINN 2018

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 113.2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ