ΑΡ.ΑΠΟΦ. 32.2022 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 33.2022 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΗ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 34.2022 Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΑΠΗΤΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 35.2022 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναβάθμιση και Στατική Ενίσχυση κτιρίων σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου Λυκείου Μή

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 36.2022 Έγκριση επέκτασης σύμβασης με την Alpha Bank

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 37.2022 Υποβολή Πρότασης με τίτλο «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Χαλικιάς, Κοινότητας Τριοβασάλου» στο Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 38 Α.2022 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 2022 ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 38 Β.2022 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 2022 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 40.2022 Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και μελών επιτροπών