ΑΡ.ΑΠΟΦ. 44.2020 Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΥΤ ΜΗΛΟΥ»