ΑΠΟΦ 46 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΈΤΟΥΣ 2019 ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΠΟΦ 47 2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦ 48 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 161 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019