ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 82.2015 ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΓΝΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 83.2015 ΑΠΟΨΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΓΩΓΗ ΖΑΝΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 84.2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 85.2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 86.2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2015 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 87.2015 3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 88.2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 89.2015 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ (ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 91.2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 92.215 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 93.2015 Γ΄ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 95.2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΑ (ΠΑΛΑΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 96.2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.2015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Α΄ ΦΑΣΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 97.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 227.2014 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2015

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 98.2015 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 99.2015 ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΚΟΜΒΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 102.2015 ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΩΤΣΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 103.2015 ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 104.2015 ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΖΟΥΛΙΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 106.2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ