ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2020

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 151.2020 Προτάσεις – εισηγήσεις για το Κέντρο Υγείας Μήλου του συνδυασμού «Πρώτα η Μήλος»

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 149.2020 Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου Δήμου Μήλου (υπόθεση Καστανάς ΣτΕ)