ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 / ΑΠΟ 8Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΩΣ 15Η

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 124.2019 ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 124.2019 ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 113.2019 3Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ορθή επανάληψη

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 114.2019 Παροχή παράτασης χρόνου εκτέλεσης της Δημόσιας Σύμβασης Μελέτες συνοδών έργων αφαλάτωσης Δήμου Μήλου.

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 115.2019 Ανανέωση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Γηροκομείου «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ»

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 125.2019 ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΟΕ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 81.2019 Έγκριση 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Γηροκομείου Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΛΙΛΛΗ Ή ΡΙΤΣΟΥ

Λήψη απόφασης περί έγκρισης για ένταξη στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγίου «Νότιο Αιγαίο» και την υποβολή πρότασης με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων Δήμου Μήλου».

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 89.2019 Γεωμετρική μεταβολή των ακινήτων στην περιοχή Παλαιοχώρι Δήμου Μήλου.

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 90.2019 Λήψη απόφασης για παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην περιοχή Τριοβάσαλος Δήμου Μήλου.

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 91.2019 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2019

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 92.2019 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 93.2019 Διαγραφές οφειλών Ύδρευσης – Αποχέτευσης

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 94.2019 Παροχή παράτασης χρόνου εκτέλεσης προμήθειας (Σύμβαση Α.Π.781528-12-2018 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»)

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 97.2019 Λήψη απόφασης χορήγησης παράτασης προθεσμίας δήλωσης ορθών στοιχείων ακινήτων

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 98.2019 Έγκριση Α΄ τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δήμου Μήλου έτους 2019

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 99.2019 Λήψη απόφασης για επανέγκριση του ορίου του Παραδοσιακού Οικισμού Πλάκας Δήμου Μήλου

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 100.2019 1Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠ ΔΛΤΜ 2019

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 101.2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 102.2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΔΛΤΜ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 103.2019 Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα θέματα τουριστικής προβολής και μάρκετινγκ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 104.2019 Τροποποίηση της με αρ. 2072018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου κοινόχρηστοι χώροι 2019

Τροποποίηση της με αρ. 15/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Σημεία παροχής τροφής και νερούσε αδέσποτα ζώα δικαιοδοσίας Δήμου Μήλου»

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 106.2019 Τροποποίηση της με αρ. 652019 απόφασης ΔΣ παραλιακοί χώροι για δημοπράτηση

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 107 2019 Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ΚΥΕ στην περιοχή Πλάκα Δήμου Μήλου

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 108.2019 Έγκριση επιχορηγήσεων πολιτιστικών συλλόγων και αθλητικών σωματείων

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 109.2019 Διοργάνωση – κάλυψη δαπανών εκδηλώσεων, εορτών – φιλοξενίες – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 110.2019 Έγκριση τροποποίησης Ο.Π.Δ. έτους 2019, Δήμου Μήλου και των ΝΠΔΔ εποπτείας του, κατόπιν της 1ης υπ αναμ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 111.2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛ Έγκριση της προσχώρησης του Δήμου Μήλου στους όρους & συμφωνίες της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 112.2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2019 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 116.2019 3Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 117.2019 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 118.2019 Χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναβάθμιση και Στατική Ενίσχυση κτιρίων σχολικού συγκροτήμ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 119.2019 Έγκριση 2ης Έκθεσης Προόδου επί της εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μήλου

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 120.2019 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΜΑΛΟΥΧΟΥ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 121.2019 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤ ΚΑΙ ΛΕΙΤ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΩΝ

Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Μήλου στην Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 123.2019 Παροχή υποστήριξης για τη διεξαγωγή θεατρικής παράστασης αρχαίου δράματος στο αρχαίο θέατρο Μήλου.