Πίνακας Κατάταξης Μερικής Απασχόλησης

[embeddoc url=”https://milos.gr/wp-content/uploads/2021/08/ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΜΕΡΙΚΗΣ-2021.xlsx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Πίνακας Κατάταξης Ολικής Απασχόλησης

[embeddoc url=”https://milos.gr/wp-content/uploads/2021/08/ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΥΣ.xlsx” download=”all” viewer=”microsoft”]