Αποφάσεις 2ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 23-01-2023

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 7.2023 Καθορισμός τελών κοινόχρηστων χώρων Δήμου Μήλου έτους [...]