Αποφάσεις 1ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 27-01-2023

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 01.2023 Καθορισμός τελών κοινόχρηστων χώρων Δήμου Μήλου έτους [...]