Σχετικά με: Σχολικες Επιτροπες

Σχολική επιτροπή Β/βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Μήλου

Επωνυμία Σχολική Επιτροπή Β/Βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Μήλου Σκοπός Στήριξη της Διοικητικής λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Πρόεδρος  ΤΣΕΡΩΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Δημοτικός σύμβουλος ... περισσότερα..

Σχολική επιτροπή Α/βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Μήλου

Επωνυμία Σχολική Επιτροπή  Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ Σκοπός Στήριξη της Διοικητικής λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Πρόεδρος  ΤΟΥΡΛΟΥ ΖΑΜΠΕΤΑ Δημοτικός Σύμβουλος ... περισσότερα..