«Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών: Πλάκα – Πλάκες – Τρυπητή – Τριοβάσαλος – Πέρα Τριοβάσαλος (Φάση Β)»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών: Πλάκα – Πλάκες [...]