Εφαρμογή βραδινού δρομολογίου αποκομιδής απορριμμάτων για τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος

O Δήμος Μήλου θέτει σε εφαρμογή για ακόμα μια χρονιά τη συλλογή απορριμμάτων που αφορούν τις επιχειρήσεις του νησιού.
 
Για τη διατήρηση της καθαριότητας του νησιού, για να αποσυμφορηθούν οι κάδοι οι οποίοι προορίζονται αποκλειστικά για οικιακά απορρίμματα, αλλά και προς εξυπηρέτηση των επαγγελματιών, από σήμερα Παρασκευή 17/06/2022 ξεκινάει η νυχτερινή αποκομιδή απορριμμάτων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Συγκεκριμένα, οι αναφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει υποχρεωτικά να εναποθέτουν τα απορρίμματα τους στο απορριμματοφόρο όχημα του Δήμου που θα βρίσκεται σταθμευμένο στους χώρους συγκέντρωσης των απορριμμάτων ως εξής:
00:20 Πολλώνια 
Επόμενοι σταθμοί: Αδάμαντας, Τρυπητή, Πλάκα
Σημείωση: για τους οικισμούς Αδάμαντα, Τρυπητή και Πλάκα, θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με τις ώρες άφιξης του οχήματος του Δήμου,  καθότι σήμερα θα χρονομετρηθεί η διαδικασία άφιξης, συλλογής και αναχώρησης ανά οικισμό, ώστε να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις την ακριβή ώρα προσέγγισής.
 
Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Μήλου, τα απορρίμματα θα πρέπει να βρίσκονται εντός καλά κλεισμένων ανθεκτικών σάκων.
Απαγορεύεται η απόρριψή τους πριν την καθορισμένη ώρα, καθώς και η τοποθέτηση απορριμμάτων εκτός των κάδων καθ΄ όλο το 24ωρο. 
 
Ευελπιστούμε στη συνεργασία όλων των επιχειρήσεων!