• Καθημερινά 8:00 – 15:00
  • Καθημερινά 8:00 – 15:00
Διακηρύξεις – Δημοπρασίες2020-04-04T02:36:33+02:00

Διακήρυξη προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων υδρομετρητών και μηχανολογικού εξοπλισμού (χρήση έτους 2023) με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

29 Δεκεμβρίου, 2022|
Go to Top