Ο Δήμος Μήλου, στο πλαίσιο της βελτίωσης των τουριστικών υποδομών και της βελτίωσης των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών, για δεύτερη συνεχή χρονιά ενεργοποιεί τα συστήματα ολοκληρωμένης πρόσβασης για άτομα με αναπηρία στις παραλιες των περιοχών Πλάθιενας, Πολλωνίων, Προβατά, Παπικινού.
Επιτυγχάνεται η αυτόνομη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε θαλάσσιους προορισμούς τεσσάρων (4) σημείων στο νησί μας.
Η μη μόνιμη, συναρμολογούμενη διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα αποτελείται από:
 • Σύστημα ελέγχου με κεντρικό πίνακα, υδατοστεγή
 • Φωτοβολταϊκό στοιχείο
 • Συσσωρευτές
 • Σύστημα κύλισης αμαξιδίου και παρελκόμενα αυτών (για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ σε υποδομές που απευθύνονται στον περιβάλλοντα χώρο της παραλίας)
 • Κουπαστή (χειρολισθήρας)
 • Φορείο κίνησης
 • Ειδικά διαμορφωμένο κάθισμα
 • Φωτεινή σηματοδότηση της σιδηροτροχιάς τουλάχιστον για 5μ, ώστε κατά τη διάρκεια της νύχτας να είναι ορατή σε όσους περπατούν κατά μήκος της παραλίας
 • Ασύρματος χειρισμός
 • Ντουζιέρα (είναι μη μόνιμη για να δύναται η επιλογή να αποσύρεται από την παραλία την χειμερινή περίοδο και να προστατευτεί)
 • Φωτοσυναγερμό (αποσκοπά στην αποτροπή κακόβουλων ενεργειών και χρήσεων τις νυχτερινές ώρες)
 • Πακέτο Τηλεμετρίας (επιτρέπει τη σύνδεση της συσκευής στο διαδίκτυο μέσω 3G δικτύου)
 • Χημική Τουαλέτα για ΑμεΑ (με κατάλληλα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την συμμόρφωσή τους με το πρότυπο EN 16194:2012)
 • Αποδυτήρια
 • Ρυθμιστικές Πινακίδες Σήμανσης με τους στύλους στήριξης.
Οι υποδομές του νησιού μας και οι παρεχόμενες υπηρεσίες αποτελούν κοινωνικό αγαθό όλων.