ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το έργο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» του Δήμου Μήλου θα ενταχθεί στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Πρόκειται για έργο της τάξης των 381.996,00 ευρώ, με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Μήλου και προβλέπει την τοποθέτηση μονάδων ελαφριάς προκατασκευής που θα χρησιμοποιηθούν ως καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου Μήλου, στη θέση ”Ζεφυρία”.
Επίσης θα προβλέπει την προμήθεια ενός οχήματος περισυλλογής και φροντίδας των αδέσποτων ζώων αλλά και εξοπλισμό για τη λειτουργία του ιατρείου.
Προγράμματα στειρώσεων, πρόληψης και φροντίδας θα υλοποιούνται μέσω κάθε δυνατής συνεργασίας με ιδιώτες κτηνιάτρους,  εθελοντές και εθελοντικές οργανώσεις.

Ο Δήμος μας αναζητά επιπλέον πηγές χρηματοδότησης σχετικά με το θέμα της διαχείρισης των αδέσποτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαχείριση και φροντίδα τους.