Δημοτικό Συμβούλιο

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

 Μικέλης Εμμανουήλ  Δήμαρχος
 Ζούλιας Φραγκίσκος  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
 Κούρτης Γεώργιος  Αντιδήμαρχος
 Ζούλιας Νικόλαος  Αντιδήμαρχος
 Γκαγκάκης Απόστολος  Μέλος
 Νίνος Χρήστος  Μέλος
 Ζούλιας Φραγκίσκος  Μέλος
 Μωραϊτης Μιχαήλ  Μέλος
 Δαμουλάκης Γεράσιμος  Μέλος
 Βαμβακάρη Σοφία  Μέλος
 Καμακάρης Βασίλειος  Μέλος
 Τούρλου Ζαμπέτα  Μέλος
 Λιβανός Παναγιώτης  Μέλος
 Παλαιός Αντώνιος  Μέλος
 Γαϊτανής Αβέρκιος  Μέλος
 Μάλλης Νικόλαος  Μέλος
 Γοζαδινός Νικόλαος  Μέλος
 Μαρτάκης Γεώργιος  Μέλος
 Εταιρίδης Νικόλαος  Μέλος