Υπενθυμίζουμε την τοπική διαβούλευση που θα γίνει την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 17:00 μ.μ. – 21:00 μ.μ. στο Δημαρχείο της Μήλου

με θέμα «Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) Περιοχών Natura 2000 Δήμων Μήλου, Κιμώλου, Σίφνου, Σερίφου».