Κατεβάστε την Εκτέλεση Προϋπολογισμού 1.1.16-31.10.16