Εκτέλεση_Προϋπολογισμού_1-9-17 από Ιανουάριο έως Σεπτέμβριο


Εκτέλεση_Προϋπολογισμού_10-12-17 από Οκτώβριο έως Δεκέμβριο