Εκτέλεση_Προϋπολογισμού_1-9-18 από Ιανουάριο έως Μάρτιο