Υπογράφηκε η Σύμβαση με τον Ανάδοχο για το έργο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ συνολικού προϋπολογισμού 1.195.838,60 Ευρώ (Αρχικός προϋπολογισμός δημοπράτησης 1.634.000,00Ευρώ)
Ειδικότερα, το έργο αφορά τα δημόσια κτίρια που στεγάζουν το Δημοτικό Σχολείο Αδάμαντα, το Δημοτικό Σχολείο Μήλου και το Νηπιαγωγείο Πλάκας του Δήμου Μήλου.
Περιλαμβάνει:
-Αντικατάσταση των κουφωµάτων
-Εγκατάσταση αντλιών θερμότητας αέρα, νερού και κλιματιστικών μονάδων (split), προς αντικατάσταση των παλαιάς τεχνολογίας λεβητών πετρελαίου και των παλαιών κλιματιστικών,
-Αντικατάσταση φωτιστικών, για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για τον φωτισμό καθώς και τη βελτίωση της οπτικής άνεσης των μαθητών εντός των αιθουσών διδασκαλίας
-Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων
-Θερμομόνωση δωμάτων
-Χρωματισμοί και
-οικοδομικές εργασίες οι οποίες περιλαμβάνουν:
*Επισκευή οπλισμού από οξειδώσεις
*Επιχρίσματα
*Ερμάρια και Πέργκολες
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, κ.Γιώργου Χατζημάρκου, το έργο είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Οι μη επιλέξιμες δαπάνες θα καλυφθούν από το ειδικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, που αφορά σε έργα συντηρήσεων – επισκευών σχολικών κτιρίων σε νησιά της ΠΕ Κυκλάδων μέσω της Προγραμματικής Σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Μήλου και της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου ύψους 231.000,00 ευρώ.