ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τα μέλη του Κ.Α.Π.Η.

ότι την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020,

δεν θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση τους,

διότι το λεωφορείο του Δήμου βρίσκεται εκτός λειτουργίας

 για λόγους συντήρησης.