• Καθημερινά 8:00 – 15:00
  • Καθημερινά 8:00 – 15:00
ΕΣΠΑ 2014 – 20202019-09-10T12:54:41+02:00
3003, 2018

Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Μήλου

 Προυπολογισμός:7.051.685,00€ Συνδρομή Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης:7.051.685,00€ ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/ MIS (ΟΠΣ): 5002059 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ [...]

2411, 2016

Αναβάθμιση και Στατική Ενίσχυση κτιρίων σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου Λυκείου Μήλου

 Προυπολογισμός: 410.423,87€  Συνδρομή Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: 410.423,87€  ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/ [...]

1010, 2016

Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Πλάκα – Πλάκες – Τρυπητή – Τριοβάσαλος – Πέρα Τριοβάσαλος Δ. Μήλου

 Προυπολογισμός: 285.884,03€  Συνδρομή Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: 285.884,03€  ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/ [...]

Go to Top