Παραδόθηκε σήμερα ο συμπυκνωτής οξυγόνου 10 λίτρων στο Κέντρο Υγείας Μήλου. Η παράδοση έγινε στον Επιστημονικό Διευθυντή κ.Ηλια Αποστολόπουλο από τον Δήμαρχο Μήλου, κ.Εμμανουηλ Μικέλη, και τους δύο Αντιδήμαρχους, κ.Γεώργιο Κούρτη και κ.Νικολαο Ζούλια.