Απο 1/7/2022 είναι διαθέσιμος πρός χρήση στην Τρυπητή, ο νέος εκμισθωμένος απο το Δήμο Μήλου χώρος, ως δημοτικός χώρος στάθμευσης οχημάτων. Το ακίνητο βρίσκεται πλησίον του υπάρχοντος χώρου στάθμευσης ενώ η μίσθωση του θα έχει διάρκεια 2 έτη.