Η Δημοτική Αρχή Μήλου συνεχίζει να βρίσκεται στο πλευρό του Κέντρου Υγείας Μήλου και στηρίζει τις προσπάθειες όλων και στον τομέα της Υγείας.
Σήμερα παραδόθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μήλου 40 προστατευτικά ασπίδια για την καλύτερη προστασία των ιατρών και του προσωπικού.