Κατεβάστε την Περίληψη της Διακήρυξης με ΑΔΑ

Κατεβάστε την Περίληψη της Διακήρυξης με ΑΔΑ και ΑΔΑΜ