Εκτέλεση Προϋπολογισμού 12-2022.

Εκτέλεση Προϋπολογισμού 3-2023.