Σκοπός του Δημοτικού Σταδίου Μήλου είναι η υποστήριξη και ανάπτυξη του μαζικού, του σωματειακού και του σχολικού αθλητισμού, καθώς και η υποστήριξη εκδηλώσεων.

Αναλυτικότερα, σκοποί του Δημοτικού Στάδιου Μήλου είναι:
α) Η υποστήριξη και ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού.
β) Η υποστήριξη και ανάπτυξη του σωματειακού αθλητισμού.
γ) Η υποστήριξη και ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού όλων των βαθμίδων του Πανεπιστημιακού, Στρατιωτικού και Εργοστασιακού αθλητισμού.
δ) Η υποστήριξη ψυχαγωγικών, πολιτιστικών, επιστημονικών συνεδριακών εκδηλώσεων, Διεθνούς Εθνικού Περιφερειακού Νομαρχιακού Επιπέδου και φορέων τοπικού χαρακτήρα, καθώς και η υποστήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες.