ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

 Ύδρευση  Μιχάλης Λιβάνιος  2287360118
 Υδραυλικός  Νίκος Μαυρογιάννης  2287360118
  Υδραυλικός  Θανάσης Μπακρής  2287360118

Αρμοδιότητες τμήματος ύδρευσης:

  • Συνεχή και ομαλή λειτουργία υδροδότησης του νησιού
  • Σωστή λειτουργία του υδρευτικού και αποχετευτικού συστήματος
  • Νέες συνδέσεις ύδρευσης και αποχέτευσης
  • Κατασκευή έργων, μικροεπεκτάσεων, συνδέσεων και αντικατάσταση φθαρμένων δικτύων ύδρευσης / αποχέτευσης
  • Συντήρηση και επισκευή βλαβών στο κεντρικό δίκτυο
  • Επιμέλεια τοποθέτησης υδρομέτρων, καταγραφή των ενδείξεων των υδροπαροχών και ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας
  • Λειτουργία, καθαρισμός και προστασία των υδατοδεξαμενών και αντλιοστασίων.
  • Προμήθεια ανταλλακτικών, υλικών και χημικών υλών που απαιτούνται για τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία των δικτύων ύδρευσης
  • Συνεργασία με την υπηρεσία εσόδων για την έκδοση των δικαιωμάτων ύδρευσης / αποχέτευσης και την παροχή στοιχείων για τους νέους καταναλωτές.
  • Αποκομιδή λυμάτων