Πληροφορίες Προϊσταμένης Κ.Ε.Π.

  • Χριστίνα Λάσκαρη
  • 2287360126

  • christina.laskari@kep.gov.gr

Πληροφορίες

  • Γεωργία Παπαγεωργίου
  • Μαρία Ρηγοπούλου
  • Κατερίνα Ανδρουλιδάκη
  • 2287360160
  • d.milou@kep.gov.gr

Υπηρεσίες

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Δικαιολογητικά Διαδικασιών

Ανανέωση Ατομικής Άδειας Αλιείας
Άνοιγμα Οικογενειακής Μερίδας Λόγω Γάμου
Μεταδημότευση Ενός Ατόμου Λόγω Γάμου
Μεταδημότευση Οικογένειας (Διαφορετικούς Δήμους)
Μεταδημότευση Οικογένειας (Ίδιος Δήμος)
Έκδοση Άδειας Για Έλληνες
Έκδοση Άδειας Για Αλλοδαπούς
Έκδοση Άδειας Για Έλληνες – Εξωτερικού
Έκδοση Άδειας Για Πολιτικούς Πρόσφυγες
Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης
Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου