Πληροφορίες Προϊσταμένης Κ.Ε.Π.

  • Χριστίνα Λάσκαρη
  • 2287360126

  • christina.laskari@kep.gov.gr

Πληροφορίες

  • Γεωργία Παπαγεωργίου
  • Μαρία Ρηγοπούλου
  • Κατερίνα Ανδρουλιδάκη
  • 2287360160
  • d.milou@kep.gov.gr

Υπηρεσίες

Δικαιολογητικά Διαδικασιών