Κοινωνική Υπηρεσία

 Κοινωνική Λειτουργός  Αθηνά Τζίκα  ky@milos.gr

atzika@milos.gr

 2287022202

Υπηρεσίες:

 • Κοινωνική Εργασία με Άτομο, με Ομάδα και με Οικογένεια κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων
 • Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη
 • Παραπομπές περιστατικών σε άλλους αρμόδιους φορείς
 • Προσπάθεια κάλυψης των κοινωνικών αναγκών σε τοπικό επίπεδο με συνεργασία όλων των τοπικών φορέων
 • Διοργάνωση ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων
 • Διανομές τροφίμων (πορτοκάλια, ρύζι, ζυμαρικά κ.α.)
 • Παροχή σίτισης σε καταστάσεις ανάγκης
 • Ιατροκοινωνικές υπηρεσίες σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας
 • Κινητοποίηση Ομάδας Εθελοντών
 • Διοργάνωση προσκυνηματικών και επιμορφωτικών εκδρομών
 • Οργάνωση και επίβλεψη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
 • Οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)