Πληροφορίες

  • Μαρουδίτση Μοσχούλα

  • 2287360116

  • dimotologio@milos.gr

  • mmarouditsi@milos.gr

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ
ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΕΝΝΩΝ-ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ/ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ – ΕΚΛΟΓΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ

Δικαιολογητικά Διαδικασιών

Μεταδημοτεύσεις

Μεταδημότευση Ενός Ατόμου
Άνοιγμα Οικογενειακής Μερίδας Λόγω Γάμου
Μεταδημότευση Ενός Ατόμου Λόγω Γάμου
Μεταδημότευση Οικογένειας (Διαφορετικούς Δήμους)
Μεταδημότευση Οικογένειας (Ίδιος Δήμος)

Πολιτικοί Γάμοι

Έκδοση Άδειας Για Έλληνες
Έκδοση Άδειας Για Αλλοδαπούς
Έκδοση Άδειας Για Έλληνες – Εξωτερικού
Έκδοση Άδειας Για Πολιτικούς Πρόσφυγες

Ληξιαρχικές πράξεις

Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης
Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου