Πληροφορίες

  • Μαρουδίτση Μοσχούλα

  • 2287360116

  • dimotologio@milos.gr

  • mmarouditsi@milos.gr

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Δικαιολογητικά Διαδικασιών

Μεταδημοτεύσεις

Πολιτικοί Γάμοι

Ληξιαρχικές πράξεις