Project Description

Ληξιαρχείο/Δημοτολόγιο
 Ληξιαρχείο/Δημοτολόγιο  Μαρουδίτση Μοσχούλα  dimotologio@milos.gr

mmarouditsi@milos.gr

 2287360116

Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ/ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ – ΕΚΛΟΓΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

 • Μεταδημοτεύσεις
 • Νέα οικογενειακή μερίδα
 • Πολιτογράφηση αλλοδαπών
 • Έκδοση άδειας πολιτικού γάμου
 • Έκδοση πιστοποιητικών

1.  ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ/ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

 • Σύνταξη, ενημέρωση και τήρηση των βιβλίων του δημοτολογίου και πληθυσμού.
 • Τήρηση για κάθε οικογένεια, ιδιαίτερο φάκελο με τα σχετικά δικαιολογητικά και αρχείο αποφάσεων μεταβολών στα δημοτολόγια (μεταδημοτεύσεις, διορθώσεις ηλικιών, διαγραφές λόγω θανάτου, εγγραφή αδήλωτων εξώγαμων, κ.λπ.).
 • Έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής, οικογενειακής κατάστασης και ταυτοπροσωπίας των δημοτών.
 • Πολιτογραφήσεις αλλοδαπών με αίτηση και δήλωση στα βιβλία πολιτογραφήσεων που τηρούνται.
 • Επιμέλεια της εφαρμογής των σχετικών με τους δημότες διατάξεων του Δημοτικού και και Κοινοτικού Κώδικα, του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

2. ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Επιμέλεια της εφαρμογής της εκλογικής νομοθεσίας και εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται στο Δήμο από τον εκλογικό νόμο, καθώς και τήρηση εκλογικών καταλόγων και φροντίδα για τη νόμιμη αναθεώρηση αυτών.

3. ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ

Μέριμνα για την τήρηση των διαδικασιών που έχουν θεσμοθετηθεί για τη διεξαγωγή των πολιτικών γάμων.

Β.ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

 • Δηλώσεις  γέννησης, βάπτισης, γάμου, θανάτου, διαζυγίων
 • Έκδοση αντιγράφων, αποσπασμάτων και πιστοποιητικών ληξιαρχικών πράξεων

Αρμοδιότητες:

 • Τήρηση και συνεχής ενημέρωση αρχείων όπου καταγράφονται τα ληξιαρχικά γεγονότα που συμβαίνου στην περιφέρεια του Δήμου (γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι) και κάθε μεταγενέστερο γεγονός που συνδέεται με αυτά (π.χ. βαπτίσεις, διαζύγια, ονοματοθεσία, μεταβολή θρησκεύματος, κ.λπ.), σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες διαδικασίες που ισχύουν.
 • Τήρηση αρχείων επισήμων εγγράφων ληξιαρχικών πράξεων ή άλλων θεσμοθετημένων πιστοποιητικών.
 • Περιοδική ενημέρωση των κρατικών Υπηρεσιών (π.χ.ΕΣΥΕ) για τις γεννήσεις, γάμους, θανάτους που έγιναν στην περιφέρεια του Δήμου.
 • Ενημέρωση της Δημοτικής Κατάστασης και των αντίστοιχων Τμημάτων άλλων Ο.Τ.Α. για τα ληξιαρχικά γεγονότα που επηρεάζουν τα στοιχεία των μητρώων/αρχείων που τηρούνται στα Τμήματα αυτά.
 • Συνεργασία με Ληξιαρχικά άλλων Ο.Τ.Α. σε περιπτώσεις μεταβολών ή προσθήκης ληξιαρχικών πράξεων που έχουν καταχωρηθεί εκεί.

Γ. ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΕΝΝΩΝ-ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

 • Εγγραφή, διαγραφή και μεταβολή στοιχείων στα μητρώα αρρένων
 • Στρατολογική μεταγραφή από άλλο Δήμο
 • Διεκπεραίωση περίπτωσης διπλοεγγραφής δημότη σε περισσότερα του ενός Μητρώα.

Αρμοδιότητες

 • Κατάρτιση ετήσια των μητρώων αρρένων, τήρηση των αρχείων αυτών, ενημέρωση και τήρηση αρχείου των αποφάσεων των μεταβολών που γίνονται σε αυτά (αλλαγή επωνύμου, προσθήκης πατρώνυμου, μητρώνυμου, κυρίου ονόματος κ.ά. στοιχείων).
 • Κατάρτιση ετήσια των στρατολογικών πινάκων και έκδοση των πιστοποιητικών που χρειάζονται.
 • Έκδοση των αναγκαίων πιστοποιητικών για την εισαγωγή όσων ενδιαφέρονται στις διάφορες στρατιωτικές σχολές.
 • Σύνταξη και τήρηση των μητρώων διαφόρων απογραφών στρατολογικού ενδιαφέροντος
 • Διεκπεραίωση των διαδικασιών που προβλέπονται για την έγγραφη αδήλωτων, την εξακρίβωση της ιθαγένειάς τους και τη διόρθωση των κάθε είδους εσφαλμένων εγγράφων στα μητρώα αρρένων.

Δ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αλλοδαπούς σε θέματα που αφορούν στις άδειες διαμονής των ιδίων και των οικογενειών τους.
 • Συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την έκδοση της άδειας παραμονής τους, πρωτοκόλληση αιτήσεων και έκδοση βεβαιώσεων κατάθεσης δικαιολογητικών.
 • Προώθηση του φακέλου τους στην διεύθυνση αλλοδαπών για την έκδοση της άδειας παραμονής.
 • Παραλαβή αδειών διαμονής πρωτοκόλληση και καταχώρησή τους σε ειδικό βιβλίο.
 • Ειδοποίηση αυτών που ενδιαφέρονται και επικόλληση των αδειών παραμονής σε ισχυρά διαβατήρια.
 • Διατήρηση και αρχειοθέτηση των ατομικών φακέλων των αλλοδαπών.
 • Σύνταξη και αποστολή συγκεντρωτικών πινάκων αδειών διαμονής που επιδόθηκαν και επιστροφή όσων δεν επιδόθηκαν